طراحی سایت اتحادیه تعاونیهای کشاورزی

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : فعالسازی و اقتصادی نمودن تعاونیهای درون مرزی و برون مرزی بخش کشاورزی
- تکنولوژی های بکار رفته : joomla, jQuery
- امکانات : اطلاع رسانی و اخبار
- زبان سایت : فارسی
 

طراحی سایت اتحادیه تعاونیهای کشاورزی

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : فعالسازی و اقتصادی نمودن تعاونیهای درون مرزی و برون مرزی بخش کشاورزی
- تکنولوژی های بکار رفته : joomla, jQuery
- امکانات : اطلاع رسانی و اخبار
- زبان سایت : فارسی