طراحی سایت ستاره تابان طب

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : مشاهده و امکان انتخاب تجهیزات پزشکی
- زبان سایت : فارسی و انگلیسی
 

طراحی سایت ستاره تابان طب

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : تجهیزات پزشکی و بیمارستانی
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : مشاهده و امکان انتخاب تجهیزات پزشکی
- زبان سایت : فارسی و انگلیسی