طراحی سایت آزمایشگاه صبا

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : آزمایشگاه پاتوبیولوژی
- تکنولوژی های بکار رفته : php
- امکانات : معرفی خدمات آزمایشگاه ، مقالات ، پذیرش آنلاین
- زبان سایت : فارسی
 

طراحی سایت آزمایشگاه صبا

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : آزمایشگاه پاتوبیولوژی
- تکنولوژی های بکار رفته : php
- امکانات : معرفی خدمات آزمایشگاه ، مقالات ، پذیرش آنلاین
- زبان سایت : فارسی