طراحی سایت رویان ماما

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : امور مختلف درمانی و آموزشی و بعنوان مربی رسمی ورزشهای دوران بارداری ، کلاسهای مختلف آموزش مامايی در بيمارستانها و مراکز درمانی ، شهرداری و ساير موسسات
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : مشاوره و خدمات مامایی
- زبان سایت : فارسی
 

طراحی سایت رویان ماما

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : امور مختلف درمانی و آموزشی و بعنوان مربی رسمی ورزشهای دوران بارداری ، کلاسهای مختلف آموزش مامايی در بيمارستانها و مراکز درمانی ، شهرداری و ساير موسسات
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : مشاوره و خدمات مامایی
- زبان سایت : فارسی