طراحی سایت هولدینگ رونیکا

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : تجارت نفت و گاز
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : مشاهده خدمات سایت
- زبان سایت : انگلیسی
 

طراحی سایت هولدینگ رونیکا

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : تجارت نفت و گاز
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : مشاهده خدمات سایت
- زبان سایت : انگلیسی