طراحی سایت روما

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : یکی از چاپخانه های ارائه دهنده خدمات پیش از چاپ و خدمات تکمیلی
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : معرفی ارائه خدمات چاپی و تبلیغاتی
- زبان سایت : فارسی
 

طراحی سایت روما

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : یکی از چاپخانه های ارائه دهنده خدمات پیش از چاپ و خدمات تکمیلی
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : معرفی ارائه خدمات چاپی و تبلیغاتی
- زبان سایت : فارسی