طراحی سایت انتشارات مصدق

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : اخذ مجوز و چاپ کتاب
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery, woocommerce
- امکانات : مشاهده و خرید آنلاین کتاب های انتشارات مصدق
- زبان سایت : فارسی
 

طراحی سایت نشر مصدق

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : اخذ مجوز و چاپ کتاب
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery, woocommerce
- امکانات : مشاهده و خرید آنلاین کتاب های انتشارات مصدق
- زبان سایت : فارسی