طراحی سایت نشر جامی

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : ترجمه و انتشار بهترین کتاب های جهان
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery, woocommerce
- امکانات : مشاهده و مقایسه و خرید آنلاین کتاب
- زبان سایت : فارسی
 

طراحی سایت نشر جامی

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : ترجمه و انتشار بهترین کتاب های جهان
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery, woocommerce
- امکانات : مشاهده و مقایسه و خرید آنلاین کتاب
- زبان سایت : فارسی