طراحی سایت درمان در منزل

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : ارائه خدمات پزشکی و پرستاری در منزل
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : مشاهده خدمات و مقالات
- زبان سایت : فارسی
 

طراحی سایت درمان در منزل

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : ارائه خدمات پزشکی و پرستاری در منزل
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : مشاهده خدمات و مقالات
- زبان سایت : فارسی