طراحی سایت مدارس شبانه روزی

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : نماینده رسمی بیش از 300 مدرسه شبانه روزی بین المللی دنیا
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : مشاهده و مقایسه مدارس شبانه روزی
- زبان سایت : فارسی و انگلیسی
 

طراحی سایت مدارس شبانه روزی

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : نماینده رسمی بیش از 300 مدرسه شبانه روزی بین المللی دنیا
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : مشاهده و مقایسه مدارس شبانه روزی
- زبان سایت : فارسی و انگلیسی