طراحی سایت بینا هولدینگ

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : مهاجرت و تحصیل فرزندان شما به خارج از کشور
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : معرفی خدمات موسسه و ارائه مشاوره
- زبان سایت : فارسی
 

طراحی سایت بینا هولدینگ

 
توضیحات مختصر درباره فعالیت این وبسایت :
- زمینه فعالیت : مهاجرت و تحصیل فرزندان شما به خارج از کشور
- تکنولوژی های بکار رفته : WordPress, jQuery
- امکانات : معرفی خدمات موسسه و ارائه مشاوره
- زبان سایت : فارسی