طراحی وبسایت گروه بازرگانی هیدرولیک و پنوماتیک رضایی

نوع وبسایت : داینامیک
زبان وبسایت : انگلیسی
طراحی این وبسایت با استفاده از تکنولوژی های HTML5,CSS3,JAVASCRIPT,JQUERY,CMS صورت گرفته است.
آدرس وبسایت : www.r-tg.ir/en