طراحی وبسایت دکتر سیفی

نوع وبسایت : داینامیک
زبان وبسایت : فارسی
طراحی این وبسایت با استفاده از تکنولوژی های HTML5,CSS3,JAVASCRIPT,JQUERY,CMS صورت گرفته است.
آدرس وبسایت : drz-seify.com